Chốt đôi, Hệ thống Minifix, có khía, lỗ bu lông 7 mm

Mạ kẽm, kích thước khoan B: 34 mm

262.28.786

Chốt đôi, Hệ thống Minifix, có khía, lỗ bu lông 7 mm
1 of 3
Chốt đôi, Hệ thống Minifix, có khía, lỗ bu lông 7 mm
2 of 3
Chốt đôi, Hệ thống Minifix, có khía, lỗ bu lông 7 mm
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Mạ kẽm, kích thước khoan B: 34 mm

262.28.786

Mã sản phẩm 262.28.786
PCMin 100
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Dùng để nối hai cạnh ván

Lỗ ốc

7 mm
Lỗ bu lông 7 mm giúp ngăn lệch tâm cao
Nhiều thông tin hơn
Tài liệu hướng dẫn
18/12/2018

Chốt đôi, Hệ thống Minifix, có khía, lỗ bu lông 7 mm

Mạ kẽm, kích thước khoan B: 34 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.