Chặn cửa gắn tường, Inox, bắt vít, Startec

khoảng cách A: 78 mm

937.12.100

Chặn cửa gắn tường, Inox, bắt vít, Startec
1 of 2
Chặn cửa gắn tường, Inox, bắt vít, Startec
2 of 2

khoảng cách A: 78 mm

937.12.100

Mã sản phẩm 937.12.100
Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

CáiMin 1
See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Có vít
Product Features

Lưu ý khi đặt hàng

Vui lòng đặt nắp che tay nắm Cat. No. 937.12.190 riêng, nếu được yêu cầu.

Tài liệu hướng dẫn
25/03/2019

Chặn cửa gắn tường, Inox, bắt vít, Startec

Startec®, khoảng cách A: 78 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.