Chặn cửa gắn sàn, Đồng, bắt vít, Startec

Đồng, mạ chrome mờ

937.41.004

Chặn cửa gắn sàn, Đồng, bắt vít, Startec
1 of 2
Chặn cửa gắn sàn, Đồng, bắt vít, Startec
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Đồng, mạ chrome mờ

937.41.004

Mã sản phẩm 937.41.004
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Có vít
Product Features

Bao gồm

1 Chặn cửa gắn sàn

Phụ kiện lắp đặt (vít/đầu cắm)

17/12/2018

Chặn cửa gắn sàn, Đồng, bắt vít, Startec

Đồng, mạ chrome mờ

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.