Chỉ dán cạnh, Dark Grey Chicago Concrete

Bộ lọc

Complete your selection

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

Chỉ dán cạnh, Dark Grey Chicago Concrete

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Chỉ dán cạnh, Dark Grey Chicago Concrete

Kích thước: 75 m x 23 x 0.8 mm

Mã sản phẩm 757.60.017

Chỉ dán cạnh, Dark Grey Chicago Concrete

Kích thước: 75 m x 43 x 0.8 mm

Mã sản phẩm 757.60.030

Chỉ dán cạnh, Dark Grey Chicago Concrete

Kích thước: 25 m x 43 x 1.5 mm

Mã sản phẩm 757.60.201
Chi tiết sản phẩm

Bề mặt

Đơn sắc

Chất liệu

ABS
Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263
Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com
26/01/2022