Cơ chế mở cửa, Swingfront 17 FB, cho cửa gỗ

Cơ chế mở cửa, Swingfront 17 FB, cho cửa gỗ
1 of 8
Cơ chế mở cửa, Swingfront 17 FB, cho cửa gỗ
2 of 8
Cơ chế mở cửa, Swingfront 17 FB, cho cửa gỗ
3 of 8
Cơ chế mở cửa, Swingfront 17 FB, cho cửa gỗ
4 of 8
Cơ chế mở cửa, Swingfront 17 FB, cho cửa gỗ
5 of 8
Cơ chế mở cửa, Swingfront 17 FB, cho cửa gỗ
6 of 8
Cơ chế mở cửa, Swingfront 17 FB, cho cửa gỗ
7 of 8
Cơ chế mở cửa, Swingfront 17 FB, cho cửa gỗ
8 of 8
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
 • Chỉ cần không gian nhỏ cho vị trí mở và đóng
 • Thích hợp cho không gian hẹp hoặc với người dùng khuyết tật
 • Tiếp cận tối đa không gian dung tích tủ
 • Lắp đặt dễ dàng với hàng lỗ 32 mm và bas kẹp
 • Điều chỉnh góc nghiêng, chiều ngang, cao và sâu
 • Tích hợp cơ cấu giảm chấn
 • Phù hợp để trang bị

Chức năng

Cửa xoay ra một bán kính nhỏ, mở song song với tủ

Ứng dụng

Cho cửa đơn, cửa đôi với thiết kế tủ thẳng và cho các giải pháp góc tủ

Độ dày cửa

400 – 500 mm (17 FB), 550 – 650 mm (24 FB)

Chiều cao cửa

600 – 2,400 mm mm

Độ dày cửa

15 – 24 mm mm

Door weight

17 FB (lên đến 17 kg)
Nhiều thông tin hơn
Product Features

Lưu ý khi đặt hàng

Tham khảo bảng để biết số lượng bộ các mã con cần cho 1 cửa.

 
 

Chiều cao cửa H

Bản lề đơn* kèm/không kèm cơ cấu giảm chấn

Thanh nối

1 cái

Nắp che

cho thanh nối

Trọng lượng cửa

<7 kg

7.1 – 10.5 kg

10.6 – 14 kg

14.1 – 17 kg

Cơ cấu giảm chấn

không có

không có

không có

không có

Chiều dài L

600 – 900 mm

2 cái

3 cái

540 mm

2 cái

901 – 1,200 mm

2 cái

3 cái

3 cái

1 cái

840 mm

2 cái

1,201 – 1,500 mm

2 cái

3 cái

3 cái

1 cái

3 cái

2 cái

1,140 mm

2 cái

1,501 – 1,800 mm

3 cái

3 cái

3 cái

1 cái

3 cái

2 cái

1,440 mm

2 cái

1,801 – 2,100 mm

3 cái

3 cái

3 cái

1 cái

3 cái

2 cái

1,740 mm

2 cái

2,101 – 2,400 mm

3 cái

1 cái

3 cái

1 cái

3 cái

1 cái

3 cái

2 cái

2,040 mm

2 cái

* Cần đặt hàng 1 đế lắp đặt cho mỗi bản lề đơn (có hoặc không có cơ cấu giảm chấn).

 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin đặt hàng tham khảo cho chiều cao cửa 2,400 mm, trọng lượng cửa 17 kg

3 Bản lề đơn giảm chấn

2 Bản lề đơn không kèm cơ cấu giảm chấn

5 Bas

1 Thanh nối, chiều dài 2,040 mm

2 Nắp che thanh nối

Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
 • Có tài liệu hướng dẫn.
  Hãy chọn một sản phẩm.
16/12/2018

Bản lề riêng cho cơ chế mở cửa, Swingfront 17 FB, cho cửa gỗ

For overlay swing-out doors or swing-out doors with flush fitted front up to 17 kg,

 • xem các chú thích

  Cơ chế mở cửa 17 FB cho chiều rộng cửa 400–500 mm

  Cửa không độ lệch với 450 mm

 • Áp dụng cho cửa đơn, cửa đôi với thiết kế tủ thẳng và cho các giải pháp góc tủ

 • Kích thước trong dấu ngoặc áp dụng cho 24 FB

 • Kích thước trong dấu ngoặc áp dụng cho 24 FB

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.