Cơ cấu đóng cửa tuần tự

931.97.902

Cơ cấu đóng cửa tuần tự
1 of 2
Cơ cấu đóng cửa tuần tự
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

931.97.902

Mã sản phẩm 931.97.902
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Đảm bảo 2-cánh cửa đóng liên tục với cơ cấu đóng cửa tự động

Lắp đặt

Trên khung cửa

Chất liệu

Thép

Lắp đặt

Dùng cho cửa hướng mở trái tiêu chuẩn DIN và hướng mở phải tiêu chuẩn DIN

Bề mặt

Mạ chrome
Tài liệu hướng dẫn
21/01/2019

Cơ cấu đóng cửa tuần tự

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.