Cơ cấu đóng cửa tự động nổi

931.84.649

Cơ cấu đóng cửa tự động nổi
1 of 7
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi
2 of 7
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi
3 of 7
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi
4 of 7
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi
5 of 7
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi
6 of 7
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi
7 of 7

931.84.649

Mã sản phẩm 931.84.649
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Phân loại

Với tay chuẩn

Closing force

3

Door weight

60 kg kg

Opening angle

≤180 °

Lắp đặt

Dùng cho cửa hướng mở trái tiêu chuẩn DIN và hướng mở phải tiêu chuẩn DIN;

Standard

Chứng chỉ theo tiêu chuẩn EN 1154:1996/A1:2002
Product Features

Bao gồm

Bộ cơ cấu đóng cửa tự động với cánh tay

16/02/2019

Cơ cấu đóng cửa tự động nổi

  • Lắp đặt tiêu chuẩn (lắp trên cánh cửa) bên phía kéo cánh cửa

  • Lắp nổi (bắt treo trên) bên phía đẩy cánh cửa

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.