Cơ cấu đóng cửa tự động nổi

Cơ cấu đóng cửa tự động nổi
1 of 3
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi
2 of 3
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi
3 of 3
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

cơ cấu đóng cửa tự động và thanh trượt lắp cho lắp âm

Khả năng điều chỉnh

Điều chỉnh liên tục tốc độ đóng

Closing force

3

Chiều rộng cửa

≤950 mm mm

Opening angle

≤120 °

Hold-open angle

≤115°

Lắp đặt

Dùng cho cửa hướng mở trái tiêu chuẩn DIN và hướng mở phải tiêu chuẩn DIN

Standard

Chứng chỉ theo tiêu chuẩn EN 1154:1996/A1:2002
Tài liệu hướng dẫn
  • Có tài liệu kỹ thuật.
    Hãy chọn một sản phẩm.
  • Có link dẫn đến catalogue.
    Hãy chọn một sản phẩm.
18/02/2019

Cơ cấu đóng cửa tự động nổi

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.