• Có link dẫn đến catalogue.
   Hãy chọn một sản phẩm.

  Bộ lọc

  Complete your selection

  Hỗ trợ

  Hỗ trợ

  Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
  Số lượng hàng có hạn.
  Hết hàng.

  Lưu ý:
  Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

  NONE Tối thiểu 1
  Chi tiết sản phẩm

  Phân loại

  Với chức năng giữ cửa (tùy chon)

  Lắp đặt

  Dùng cho cửa hướng mở trái tiêu chuẩn DIN và hướng mở phải tiêu chuẩn DIN
  02/06/2020

  • Lắp đặt tiêu chuẩn bên phía kéo cánh cửa

  • Lắp nổi bên phía kéo cánh cửa

  • Bắt treo trên bên phía đẩy cánh cửa

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự