Cơ cấu đóng cửa tự động nổi

Cơ cấu đóng cửa tự động nổi
1 of 4
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi
2 of 4
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi
3 of 4
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi
4 of 4
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

931.16.629 THÂN CƠ CẤU ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG(CHƯA G

thành phần riêng, màu bạc, cơ cấu cơ bản

Chi tiết sản phẩm

Khả năng điều chỉnh

Điều chỉnh tốc độ đóng và tốc độ chốt

Lắp đặt

Phù hợp cho lắp đặt tiêu chuẩn bên phía kéo cánh cửa

Closing force

1 theo tiêu chuẩn EN 1154

Chiều rộng cửa

≤750 mm

Opening angle

≤180 °

Hold-open angle

80–130°

Lắp đặt

Dùng cho cửa hướng mở trái tiêu chuẩn DIN và hướng mở phải tiêu chuẩn DIN

Standard

Chứng chỉ theo tiêu chuẩn EN 1154:1996/A1:2002

Class

481013
18/01/2019

Cơ cấu đóng cửa tự động nổi

standard installation on pull side,

  • Lắp đặt tiêu chuẩn bên phía kéo cánh cửa

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.