Cơ cấu đóng cửa tự động nổi, TS 4000 L, EN 1–6, với cánh tay, Geze

Cơ cấu đóng cửa tự động nổi, TS 4000 L, EN 1–6, với cánh tay, Geze
1 of 6
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi, TS 4000 L, EN 1–6, với cánh tay, Geze
2 of 6
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi, TS 4000 L, EN 1–6, với cánh tay, Geze
3 of 6
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi, TS 4000 L, EN 1–6, với cánh tay, Geze
4 of 6
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi, TS 4000 L, EN 1–6, với cánh tay, Geze
5 of 6
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi, TS 4000 L, EN 1–6, với cánh tay, Geze
6 of 6
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

931.16.029 THÂN CƠ CẤU ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG TS4000

thành phần riêng, màu bạc, 1 cơ cấu cơ bản

Chi tiết sản phẩm

Khả năng điều chỉnh

Lực đóng, tốc độ đóng và hãm lực điều chỉnh được
điều chỉnh tốc độ chốt với cánh tay

Lắp đặt

Thích hợp cho lắp đặt tiêu chuẩn bên phía kéo cánh cửa và lắp nổi bên phía đẩy cánh cửa

Opening angle

≤180 °
Nhiều thông tin hơn
Tài liệu hướng dẫn
  18/02/2019

  Tay chuẩn, TS, Geze

  • Lắp đặt tiêu chuẩn (lắp trên cánh cửa) bên phía kéo cánh cửa

  • Lắp nổi (bắt treo trên) bên phía đẩy cánh cửa

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.