Cơ cấu đóng cửa tự động nổi, TS 2000 V, EN 2, 4, 5, với cánh tay và tay giữ cửa, Geze

Cơ cấu đóng cửa tự động nổi, TS 2000 V, EN 2, 4, 5, với cánh tay và tay giữ cửa, Geze
1 of 5
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi, TS 2000 V, EN 2, 4, 5, với cánh tay và tay giữ cửa, Geze
2 of 5
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi, TS 2000 V, EN 2, 4, 5, với cánh tay và tay giữ cửa, Geze
3 of 5
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi, TS 2000 V, EN 2, 4, 5, với cánh tay và tay giữ cửa, Geze
4 of 5
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi, TS 2000 V, EN 2, 4, 5, với cánh tay và tay giữ cửa, Geze
5 of 5
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

931.16.139 THÂN THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG =KL

thành phần riêng, màu bạc, 1 cơ cấu cơ bản

Chi tiết sản phẩm

Opening angle

≤180 °

Hold-open angle

70-150°
Tài liệu hướng dẫn
  20/02/2019

  Tay giữ cửa, TS, Geze

  • Lắp đặt tiêu chuẩn (lắp trên cánh cửa) bên phía kéo cánh cửa

  • Lắp nổi (bắt treo trên) bên phía đẩy cánh cửa

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.