Cơ cấu đóng cửa tự động nổi, DCL 33, âm, EN 2-4, Startec

Cơ cấu đóng cửa tự động nổi, DCL 33, âm, EN 2-4, Startec
1 of 4
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi, DCL 33, âm, EN 2-4, Startec
2 of 4
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi, DCL 33, âm, EN 2-4, Startec
3 of 4
Cơ cấu đóng cửa tự động nổi, DCL 33, âm, EN 2-4, Startec
4 of 4
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

931.84.269 THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG ÂM DCL33 HO

với chức năng giữ cửa, màu bạc

Chi tiết sản phẩm

Chiều rộng cửa

≤1,100 mm mm

Độ dày cửa

≥46 mm

Opening angle

≤115 °

Standard

Chứng chỉ theo tiêu chuẩn EN 1154:1996/A1:2002
Tài liệu hướng dẫn
  • Có tài liệu kỹ thuật.
    Hãy chọn một sản phẩm.
  • Có link dẫn đến catalogue.
    Hãy chọn một sản phẩm.
20/02/2019

Cơ cấu đóng cửa tự động nổi, DCL 33, âm, EN 2-4, Startec

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.