Newsletter

Hãy đăng ký để nhận những tin tức mới nhất về sản phẩm và những thông tin chuyên ngành bổ ích

Đăng ký

Ý tưởng cho trái tim của ngôi nhà bạn

Cá tính làm bếp nào là bạn?
 • Bookmarks
 • Toàn cầu
 • Liên hệ

Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ

Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
 • <em>Kích thước lắp đặt</em>
 • <em>Ứng dụng</em>
 • <em>Cửa phủ từ cạnh đáy đến nóc tủ (Trùm ngoài)</em>
 • <em>Cửa phủ từ cạnh đáy đến nóc tủ (Trùm ngoài)</em>
 • <em>Cửa liên kết với trần (Trùm ngoài)</em>
 • <em>Cửa liên kết với trần (Trùm ngoài)</em>
 • <em>Cửa từ mặt bếp đến nóc tủ (Trùm ngoài)</em>
 • <em>Cửa từ mặt bếp đến nóc tủ (Trùm ngoài)</em>
Hoặc chọn các sản phẩm theo đặc điểm như bên dưới
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

Thêm vào danh sách yêu thích

Hãy chọn một sản phẩm

Chọn các đặc điểm của sản phẩm

Xem danh mục sản phẩm để chọn

Cho 1 cặp cửa

Chiều cao cửa

Lắp đặt

Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Cho cửa xếp trượt ngang

Chiều cao cửa

1.250–1.850 mm hoặc 1.851–2.600 mm

Chiều rộng cửa

300–700 mm

Door weight

≤25 kg

Lắp đặt

Cho cửa mở trái và mở phải
Nhiều thông tin hơn
14/11/2018

Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ

For 1 bifolding door with installation instructions

 • Kích thước lắp đặt

  xem các chú thích

  T = TB – Q1 + 73 mm

  E = T – 73 mm

  Q1 = S + 75 mm

  TB = chiều rộng cửa

  TH = chiều cao cửa

  E = khoảng trượt tối đa cho phép của cánh tủ, đo từ cạnh trong của cửa tủ khi đóng

  T = chiều dài tối đa cho phép để lắp phụ kiện, đo từ cạnh trong của cửa tủ khi đóng đến cạnh sau của phụ kiện

  S = độ dày cửa tủ

 • Ứng dụng

 • Cửa phủ từ cạnh đáy đến nóc tủ (Trùm ngoài)

  Chân đế rời

  xem các chú thích

  EH = chiều cao lắp đặt

 • Cửa phủ từ cạnh đáy đến nóc tủ (Trùm ngoài)

  xem các chú thích

  TH = chiều cao cửa

 • Cửa liên kết với trần (Trùm ngoài)

  xem các chú thích

  EH = chiều cao lắp đặt

 • Cửa liên kết với trần (Trùm ngoài)

  xem các chú thích

  TH = chiều cao cửa

 • Cửa từ mặt bếp đến nóc tủ (Trùm ngoài)

  xem các chú thích

  EH = chiều cao lắp đặt

 • Cửa từ mặt bếp đến nóc tủ (Trùm ngoài)

  xem các chú thích

  TH = chiều cao cửa

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.