Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ

Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
1 of 16
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
2 of 16
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
3 of 16
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
4 of 16
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
5 of 16
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
6 of 16
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
7 of 16
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
8 of 16
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
9 of 16
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
10 of 16
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
11 of 16
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
12 of 16
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
13 of 16
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
14 of 16
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
15 of 16
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
16 of 16
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
 • <em>Kích thước lắp đặt</em>
 • <em>Ứng dụng</em>
 • <em>Cửa phủ từ cạnh đáy đến nóc tủ (Trùm ngoài)</em>
 • <em>Cửa phủ từ cạnh đáy đến nóc tủ (Trùm ngoài)</em>
 • <em>Cửa liên kết với trần (Trùm ngoài)</em>
 • <em>Cửa liên kết với trần (Trùm ngoài)</em>
 • <em>Cửa từ mặt bếp đến nóc tủ (Trùm ngoài)</em>
 • <em>Cửa từ mặt bếp đến nóc tủ (Trùm ngoài)</em>
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

408.30.021 BỘ CỬA LÙA XẾP HAWA 25,TRÁI

Chiều cao cửa 1.851-2.600 mm, lắp đặt: bên trái

408.30.022 BỘ CỬA LÙA XẾP HAWA 25,PHẢI

Chiều cao cửa 1.851-2.600 mm, lắp đặt: Mở phải

Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Cho cửa xếp trượt ngang

Chiều cao cửa

1.250–1.850 mm hoặc 1.851–2.600 mm

Chiều rộng cửa

300–700 mm

Door weight

≤25 kg

Lắp đặt

Cho cửa mở trái và mở phải
Nhiều thông tin hơn
Tài liệu hướng dẫn
 • Ausschreibungstexte verfügbar.
  Bitte wählen Sie einen Artikel.
  17/01/2019

  Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ

  For 1 bifolding door with installation instructions,

  • Kích thước lắp đặt

   xem các chú thích

   T = TB – Q1 + 73 mm

   E = T – 73 mm

   Q1 = S + 75 mm

   TB = chiều rộng cửa

   TH = chiều cao cửa

   E = khoảng trượt tối đa cho phép của cánh tủ, đo từ cạnh trong của cửa tủ khi đóng

   T = chiều dài tối đa cho phép để lắp phụ kiện, đo từ cạnh trong của cửa tủ khi đóng đến cạnh sau của phụ kiện

   S = độ dày cửa tủ

  • Ứng dụng

  • Cửa phủ từ cạnh đáy đến nóc tủ (Trùm ngoài)

   Chân đế rời

   xem các chú thích

   EH = chiều cao lắp đặt

  • Cửa phủ từ cạnh đáy đến nóc tủ (Trùm ngoài)

   xem các chú thích

   TH = chiều cao cửa

  • Cửa liên kết với trần (Trùm ngoài)

   xem các chú thích

   EH = chiều cao lắp đặt

  • Cửa liên kết với trần (Trùm ngoài)

   xem các chú thích

   TH = chiều cao cửa

  • Cửa từ mặt bếp đến nóc tủ (Trùm ngoài)

   xem các chú thích

   EH = chiều cao lắp đặt

  • Cửa từ mặt bếp đến nóc tủ (Trùm ngoài)

   xem các chú thích

   TH = chiều cao cửa

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.