Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ

Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
1 of 10
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
2 of 10
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
3 of 10
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
4 of 10
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
5 of 10
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
6 of 10
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
7 of 10
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
8 of 10
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
9 of 10
Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ
10 of 10
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
 • <em>Ứng dụng</em>
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Cho cửa xếp trượt ngang

Chiều cao cửa

1.250–1.850 mm hoặc 1.851–2.600 mm

Chiều rộng cửa

300–700 mm

Door weight

≤25 kg

Running gear

2 con lăn phủ nhựa, 50 kg

Running gear guided by

Vòng bi

Lắp đặt

Cho cửa mở trái và mở phải
Nhiều thông tin hơn
Tài liệu hướng dẫn
  • Có link dẫn đến catalogue.
   Hãy chọn một sản phẩm.
  21/01/2019

  Cửa trượt xếp bằng gỗ, HAWA Folding Concepta 25, bộ

  For 2-Door or 4-Door Applications,

  • Ứng dụng

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.