Cửa giữa, nhựa

361.22.310

Cửa giữa, nhựa
1 of 2
Cửa giữa, nhựa
2 of 2

361.22.310

Mã sản phẩm 361.22.310
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Opening angle

140°

Chất liệu

Nhựa

Opening angle restraint

Không kèm bas dừng

Lắp đặt

Lắp ấn
Nhiều thông tin hơn
Tài liệu hướng dẫn
20/02/2019

Cửa giữa, nhựa

for press fitting,

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.