Bộ kệ để thức ăn, Kesseboehmer, Phong cách Dispensa Pantry Arena

Màu trắng băng

Bộ lọc

Complete your selection

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

Bộ kệ để thức ăn, Kesseboehmer, Phong cách Dispensa Pantry Arena

Màu trắng băng

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Bộ kệ để thức ăn, Kesseboehmer, Phong cách Dispensa Pantry Arena

Màu trắng băng

Mã sản phẩm 546.75.645

Bộ kệ để thức ăn, Kesseboehmer, Phong cách Dispensa Pantry Arena

Màu trắng băng

Mã sản phẩm 546.75.646

Bộ kệ để thức ăn, Kesseboehmer, Phong cách Dispensa Pantry Arena

Màu trắng băng

Mã sản phẩm 546.75.647

Bộ kệ để thức ăn, Kesseboehmer, Phong cách Dispensa Pantry Arena

Màu trắng băng

Mã sản phẩm 546.75.648
Chi tiết sản phẩm

Vật liệu

Màu sắc/lớp hoàn thiện

Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263
Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com
04/06/2023