Bas trước, Cho ngăn kéo và rổ kéo mở rộng Blum Tandembox antaro/plus, tất cả chiều cao hệ thống

lắp đặt: Bắt vít, model: ZSF.3502.02

555.06.001

Bas trước, Cho ngăn kéo và rổ kéo mở rộng Blum Tandembox antaro/plus, tất cả chiều cao hệ thống
1 of 13
Bas trước, Cho ngăn kéo và rổ kéo mở rộng Blum Tandembox antaro/plus, tất cả chiều cao hệ thống
2 of 13
Bas trước, Cho ngăn kéo và rổ kéo mở rộng Blum Tandembox antaro/plus, tất cả chiều cao hệ thống
3 of 13
Bas trước, Cho ngăn kéo và rổ kéo mở rộng Blum Tandembox antaro/plus, tất cả chiều cao hệ thống
4 of 13
Bas trước, Cho ngăn kéo và rổ kéo mở rộng Blum Tandembox antaro/plus, tất cả chiều cao hệ thống
5 of 13
Bas trước, Cho ngăn kéo và rổ kéo mở rộng Blum Tandembox antaro/plus, tất cả chiều cao hệ thống
6 of 13
Bas trước, Cho ngăn kéo và rổ kéo mở rộng Blum Tandembox antaro/plus, tất cả chiều cao hệ thống
7 of 13
Bas trước, Cho ngăn kéo và rổ kéo mở rộng Blum Tandembox antaro/plus, tất cả chiều cao hệ thống
8 of 13
Bas trước, Cho ngăn kéo và rổ kéo mở rộng Blum Tandembox antaro/plus, tất cả chiều cao hệ thống
9 of 13
Bas trước, Cho ngăn kéo và rổ kéo mở rộng Blum Tandembox antaro/plus, tất cả chiều cao hệ thống
10 of 13
Bas trước, Cho ngăn kéo và rổ kéo mở rộng Blum Tandembox antaro/plus, tất cả chiều cao hệ thống
11 of 13
Bas trước, Cho ngăn kéo và rổ kéo mở rộng Blum Tandembox antaro/plus, tất cả chiều cao hệ thống
12 of 13
Bas trước, Cho ngăn kéo và rổ kéo mở rộng Blum Tandembox antaro/plus, tất cả chiều cao hệ thống
13 of 13
 • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống N
 • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống N
 • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống M
 • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống M
 • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống M, ray C
 • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống M, ray C
 • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống M, ray D
 • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống M, ray D
 • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống K
 • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống K
 • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống K, ray D
 • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống K, ray D

lắp đặt: Bắt vít, model: ZSF.3502.02

555.06.001

Mã sản phẩm 555.06.001
Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

CáiMin 1
See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Hợp kim kẽm
Nhiều thông tin hơn
Product Features

Lưu ý khi đặt hàng

Cần 2 bas trước cho 1 ngăn kéo.

Tài liệu hướng dẫn
  23/03/2019

  Bas trước, Cho ngăn kéo và rổ kéo mở rộng Blum Tandembox antaro/plus, tất cả chiều cao hệ thống

  lắp đặt: Bắt vít, model: ZSF.3502.02

  • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống N

   Không dụng cụ hỗ trợ (Inserta)

   xem các chú thích

   B = độ trùm vách

  • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống N

   Bắt vít

   xem các chú thích

   B = độ trùm vách

  • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống M

   Không dụng cụ hỗ trợ (Inserta)

   xem các chú thích

   B = độ trùm vách

  • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống M

   Bắt vít

   xem các chú thích

   B = độ trùm vách

  • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống M, ray C

   Không dụng cụ hỗ trợ (Inserta)

   xem các chú thích

   B = độ trùm vách

  • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống M, ray C

   Bắt vít

   xem các chú thích

   B = độ trùm vách

  • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống M, ray D

   Không dụng cụ hỗ trợ (Inserta)

   xem các chú thích

   B = độ trùm vách

  • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống M, ray D

   Bắt vít

   xem các chú thích

   B = độ trùm vách

  • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống K

   Không dụng cụ hỗ trợ (Inserta)

   xem các chú thích

   B = độ trùm vách

  • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống K

   Bắt vít

   xem các chú thích

   B = độ trùm vách

  • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống K, ray D

   Không dụng cụ hỗ trợ (Inserta)

   xem các chú thích

   B = độ trùm vách

  • Lắp bas trước, chiều cao hệ thống K, ray D

   Bắt vít

   xem các chú thích

   B = độ trùm vách

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.