Bas trước, chiều cao C, cho ngăn kéo Blum Legrabox

Bắt vít

550.75.081

Bas trước, chiều cao C, cho ngăn kéo Blum Legrabox
1 of 3
Bas trước, chiều cao C, cho ngăn kéo Blum Legrabox
2 of 3
Bas trước, chiều cao C, cho ngăn kéo Blum Legrabox
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Bắt vít

550.75.081

Mã sản phẩm 550.75.081
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Nhiều thông tin hơn
Product Features

Lưu ý khi đặt hàng

Cần 2 bas trước cho 1 ngăn kéo lắp cửa tủ.

Tài liệu hướng dẫn
  17/01/2019

  Bas trước, chiều cao C, cho ngăn kéo Blum Legrabox

  Bắt vít

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.