Bas đỡ, Tủ treo tường, khả năng chịu tải 130 kg/cặp, bắt vít hoặc lắp ấn

Bas đỡ, Tủ treo tường, khả năng chịu tải 130 kg/cặp, bắt vít hoặc lắp ấn
1 of 5
Bas đỡ, Tủ treo tường, khả năng chịu tải 130 kg/cặp, bắt vít hoặc lắp ấn
2 of 5
Bas đỡ, Tủ treo tường, khả năng chịu tải 130 kg/cặp, bắt vít hoặc lắp ấn
3 of 5
Bas đỡ, Tủ treo tường, khả năng chịu tải 130 kg/cặp, bắt vít hoặc lắp ấn
4 of 5
Bas đỡ, Tủ treo tường, khả năng chịu tải 130 kg/cặp, bắt vít hoặc lắp ấn
5 of 5
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

290.21.900 BAS TREO TỦ (P)

lắp đặt: Bên phải

290.21.901 BAS TREO TỦ (T)

lắp đặt: Bên trái

290.21.930 BAS TREO TỦ LẮP VÍT=KL

bắt vít, lắp đặt: Trái hoặc phải

Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Móc treo tủ: Thép

Bề mặt

Mạ kẽm

Khả năng điều chỉnh

Vít điều chỉnh có thể tiếp xúc được từ phía trước sau khi lắp đặt xong
Móc treo tủ được lắp "ẩn" sau mặt lưng (yêu cầu không gian tối thiểu 16 mm)
Nhiều thông tin hơn
Product Features

Lưu ý khi đặt hàng

Vui lòng tham khảo những lưu ý chung về phụ kiện treo tủ ở trang 7.

17/01/2019

Phụ kiện treo tủ, Tủ treo tường, khả năng chịu tải 130 kg/cặp, bắt vít hoặc lắp ấn

Galvanized Steel,

  • Hệ liên kết nhanh bằng cách lắp ấn với bas cần gạt

  • lắp ấn vào hệ liên kết nhanh bằng vít

  • bắt vít

  • Hệ liên kết nhanh bằng cách lắp ấn với bas cần gạt

  • lắp ấn vào hệ liên kết nhanh bằng vít

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.