Bas ray, Thanh lắp xuyên Ambia Line, thép

Bas ray, Thanh lắp xuyên Ambia Line, thép
1 of 3
Bas ray, Thanh lắp xuyên Ambia Line, thép
2 of 3
Bas ray, Thanh lắp xuyên Ambia Line, thép
3 of 3
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Nhựa

Model

ZC7U10E0
Product Features

Lưu ý khi đặt hàng

Vui lòng đặt hàng 2 bas giữ thanh cho mỗi thanh lắp xuyên.

Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
  18/02/2019

  Bas ray, Thanh lắp xuyên Ambia Line, thép

  Blum Legrabox,

  • xem các chú thích

   ⓙ Ray

   ⓛ Thanh chia ngang

   ⓝ Bas giữ ray

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.