Bas lò xo

Bas lò xo
1 of 4
Bas lò xo
2 of 4
Bas lò xo
3 of 4
Bas lò xo
4 of 4
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

245.55.502 GIỮ CỬA LÒ XO=KL

Khóa: Mạ đồng, bas kẹp: Màu trắng

245.55.913 PHỤ KIỆN GIỮ CỬA =KL, MẠ KẼM SÁNG

Khóa: Mạ kẽm sáng màu, bas kẹp: Màu trắng

Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Bas giữ: bằng thép
bas kẹp: bằng nhựa

Màu sắc

Bas kẹp: Màu trắng

Lắp đặt

Bắt vít
Nhiều thông tin hơn
16/12/2018

Bas lò xo

  • Thân

  • Bas kẹp

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.