Bas kết nối một mảnh, Häfele Confirmat, đầu chìm, cho lỗ khoan Ø 5 mm, SW4

Thép, có đầu lục giác

  • Có dữ liệu CAD.
    Hãy chọn một sản phẩm.

Bộ lọc

Complete your selection

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

Bas kết nối một mảnh, Häfele Confirmat, đầu chìm, cho lỗ khoan Ø 5 mm, SW4

Thép, có đầu lục giác

  • Với ốc lục giác SW4

  • xem các chú thích

    ① lỗ mù với Ø lỗ yêu cầu
    ② qua lỗ với Ø bu-lông ren yêu cầu

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

26443091 product photo

Bas kết nối một mảnh, Häfele Confirmat, đầu chìm, cho lỗ khoan Ø 5 mm, SW4

Thép, có đầu lục giác, Chiều dài L: 38 mm, ren Ø: 7 mm

Mã sản phẩm 264.43.091
26443190 product photo

Bas kết nối một mảnh, Häfele Confirmat, đầu chìm, cho lỗ khoan Ø 5 mm, SW4

Thép, có đầu lục giác, Chiều dài L: 50 mm, ren Ø: 7 mm

Mã sản phẩm 264.43.190
Chi tiết sản phẩm

Đầu vít

Ø ren

Màu sắc/lớp hoàn thiện

Vật liệu

Thép

Loại đầu

Đầu mũ

Ø trục

7.00 mm
Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263
Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com
04/12/2023