Bas đỡ kệ, Cho gỗ, lắp ấn vào lỗ khoan Ø 7 mm

mạ đồng

282.01.505

Bas đỡ kệ, Cho gỗ, lắp ấn vào lỗ khoan Ø 7 mm
1 of 2
Bas đỡ kệ, Cho gỗ, lắp ấn vào lỗ khoan Ø 7 mm
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

mạ đồng

282.01.505

Mã sản phẩm 282.01.505
PCMin 100
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Thép

Lắp đặt

Lắp ấn
Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
16/01/2019

Bas đỡ kệ, Cho gỗ, lắp ấn vào lỗ khoan Ø 7 mm

mạ đồng

  • Bas đỡ kệ

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.