Bộ xả, Bộ xả pop-up, có xả tràn

Hoàn thiện: Màu chrome

Mã sản phẩm 589.25.948

  Hoàn thiện: Màu chrome

  Mã sản phẩm 589.25.948

  Mã sản phẩm 589.25.948
  Hỗ trợ

  Hỗ trợ

  Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
  Số lượng hàng có hạn.
  Hết hàng.

  Lưu ý:
  Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

  Cái Tối thiểu 1
  See Required Products
  Chi tiết sản phẩm

  Phân loại

  Màu chrome

  Bề mặt

  Màu chrome

  Đặc tính sản phẩm

  Kích thước liên kết G 1¼
  Sử dụng với lavabo có lỗ xả tràn
  30/01/2020

  Bộ xả, Bộ xả pop-up, có xả tràn

  Hoàn thiện: Màu chrome

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự