Bộ trộn màu đa sắc trắng, để chuyển đổi liên tục từ sáng trắng ấm đến trắng lạnh, 24 V

Phù hợp dùng với bộ điều khiển từ xa số Cat. 833.77.781

833.77.780

Bộ trộn màu đa sắc trắng, để chuyển đổi liên tục từ sáng trắng ấm đến trắng lạnh, 24 V
1 of 3
Bộ trộn màu đa sắc trắng, để chuyển đổi liên tục từ sáng trắng ấm đến trắng lạnh, 24 V
2 of 3
Bộ trộn màu đa sắc trắng, để chuyển đổi liên tục từ sáng trắng ấm đến trắng lạnh, 24 V
3 of 3

Phù hợp dùng với bộ điều khiển từ xa số Cat. 833.77.781

833.77.780

Mã sản phẩm 833.77.780
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tần số vô tuyến: 2,4 GHz
Nhiều thông tin hơn
Tài liệu hướng dẫn
  16/02/2019

  Bộ trộn màu đa sắc trắng, để chuyển đổi liên tục từ sáng trắng ấm đến trắng lạnh, 24 V

  With 8-way distributor, Phù hợp dùng với bộ điều khiển từ xa số Cat. 833.77.781

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.