Bộ tay nắm cửa, khu dân cư, inox, Startec, LDH 2173, nắp che tay nắm

Bộ PC

903.92.596

Bộ tay nắm cửa, khu dân cư, inox, Startec, LDH 2173, nắp che tay nắm
1 of 2
Bộ tay nắm cửa, khu dân cư, inox, Startec, LDH 2173, nắp che tay nắm
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Bộ PC

903.92.596

Mã sản phẩm 903.92.596
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Inox
vật liệu cơ bản: kim loại

Bề mặt

mờ

Bearing

Tay nắm gạt có trục cố định trong nắp che tay nắm, có lò xo

Standard

Chứng chỉ theo tiêu chuẩn EN 1906:2012

Class

2

6

B

0

3

0

B

18/12/2018

Bộ tay nắm cửa, khu dân cư, inox, Startec, LDH 2173, nắp che tay nắm

escutcheon, Bộ PC

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.