Bộ tay nắm cửa, inox, Startec, PDH4176, nắp che tay nắm

bộ PC, cho cửa dày 38-55 mm, mờ

903.92.157

Bộ tay nắm cửa, inox, Startec, PDH4176, nắp che tay nắm
1 of 2
Bộ tay nắm cửa, inox, Startec, PDH4176, nắp che tay nắm
2 of 2

bộ PC, cho cửa dày 38-55 mm, mờ

903.92.157

Mã sản phẩm 903.92.157
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Inox
vật liệu cơ bản: Thép

Bearing

Tay nắm gạt có trục cố định trong nắp che tay nắm, có lò xo

Standard

Chứng chỉ theo tiêu chuẩn EN 1906:2010

Class

4

7

B

1

4

0

B

Tài liệu hướng dẫn
16/02/2019

Bộ tay nắm cửa, inox, Startec, PDH4176, nắp che tay nắm

escutcheon, bộ PC, cho cửa dày 38-55 mm, mờ

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.