Bếp điện, 2 vùng nấu điện, điều khiển cảm ứng chọn, 30 cm

HC-R302A

536.01.620

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  HC-R302A

  536.01.620

  Mã sản phẩm 536.01.620
  PCMin 1
  Thêm vào giỏ hàng

  Hãy chọn một sản phẩm

  See Required Products
  Chi tiết sản phẩm
  21/01/2019

  Bếp điện, 2 vùng nấu điện, điều khiển cảm ứng chọn, 30 cm

  HC-R302A

   Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

   Lưu ý

   Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.