Bánh xe, 25 kg, có trục xoay và con lăn lồi

404.08.446

Bánh xe, 25 kg, có trục xoay và con lăn lồi
1 of 3
Bánh xe, 25 kg, có trục xoay và con lăn lồi
2 of 3
Bánh xe, 25 kg, có trục xoay và con lăn lồi
3 of 3

404.08.446

Mã sản phẩm 404.08.446
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Bánh xe: Polyamide
trục xoay: Thép

Màu sắc

Màu trắng

Phân loại

Có trục xoay và con lăn bi

Lắp đặt

Lắp nhấn
Product Features

Lưu ý khi đặt hàng

Vui lòng đặt hàng riêng ray trượt, bánh xe và thanh dẫn hướng.

Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
16/02/2019

Bánh xe, 25 kg, có trục xoay và con lăn lồi

For press fitting

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.