Bộ nhận tín hiệu vô tuyến Häfele Loox Basic 4 kênh, Dùng cho đèn LED màu trắng

Bộ nhận tín hiệu vô tuyến Häfele Loox Basic 4 kênh, Dùng cho đèn LED màu trắng
1 of 2
Bộ nhận tín hiệu vô tuyến Häfele Loox Basic 4 kênh, Dùng cho đèn LED màu trắng
2 of 2
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Để điều khiển đèn LED màu trắng

Phân loại

4 ổ cắm chịu tải, bộ cấp nguồn từ bộ chuyển nguồn thông qua 2 dây dẫn

Thông số (L x W x H)

106 x 40 x 14 mm
Tần số vô tuyến: 2,4 GHz
Nhiều thông tin hơn
Required products

Bộ nhận tín hiệu vô tuyến Häfele Loox Basic 4 kênh, Dùng cho đèn LED màu trắng


PC
Cần đặt tối thiểu 1 sản phẩm

Bộ điều khiển vô tuyến từ xa 4 kênh Häfele Loox Basic

Mã sản phẩm
Current carrying capacity
Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn