Newsletter

Hãy đăng ký để nhận những tin tức mới nhất về sản phẩm và những thông tin chuyên ngành bổ ích

Đăng ký

Ý tưởng cho trái tim của ngôi nhà bạn

Cá tính làm bếp nào là bạn?
  • Bookmarks
  • Toàn cầu
  • Liên hệ

BẢN LỀ TRÙM NGOÀI DUOMATIC

lắp chén: Bắt vít, quy cách khoan: 48/6 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
  • Kích thước chén.
  • Quy cách khoan 48/6
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

Thêm vào danh sách yêu thích

Please login to save products to your wishlist

Chọn các đặc điểm của sản phẩm

Xem danh mục sản phẩm để chọn

Drilling pattern

48/6 mm

Cup fixing

Bắt vít

Chi tiết sản phẩm

Chiều sâu lỗ khoan D

11
Nhiều thông tin hơn
22/10/2018

BẢN LỀ TRÙM NGOÀI DUOMATIC

For wooden doors up to 26 mm, lắp chén: Bắt vít, quy cách khoan: 48/6 mm

  • Kích thước chén.

  • Quy cách khoan 48/6

    bắt vít

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.