Bản lề bật hai chiều

927.97.060

Bản lề bật hai chiều
1 of 3
Bản lề bật hai chiều
2 of 3
Bản lề bật hai chiều
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

927.97.060

Mã sản phẩm 927.97.060
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Door thickness

30 – 35 mm mm

Chiều cao cửa

≤2,000 mm

Chiều rộng cửa

≤700 mm

Kích thước

125 mm
Sản phẩm phụ và linh kiện
19/12/2018

Bản lề bật hai chiều

size 125 mm, for interior doors

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.