Bộ khớp nối, Cho thanh kẹp kính gắn tường, hình tam giác

1 Nắp che phải và trái, 1 nối góc trong 90°, 1 nối góc trong 135°, 1 nối góc ngoài

712.81.099

Bộ khớp nối, Cho thanh kẹp kính gắn tường, hình tam giác
1 of 2
Bộ khớp nối, Cho thanh kẹp kính gắn tường, hình tam giác
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

1 Nắp che phải và trái, 1 nối góc trong 90°, 1 nối góc trong 135°, 1 nối góc ngoài

712.81.099

Mã sản phẩm 712.81.099
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Nhựa
Product Features

Bao gồm

1 Nắp che trái và phải

1 Nối góc trong 90°

1 Nối góc trong 135°

1 Nối góc ngoài

21/01/2019

Bộ khớp nối, Cho thanh kẹp kính gắn tường, hình tam giác

1 Nắp che phải và trái, 1 nối góc trong 90°, 1 nối góc trong 135°, 1 nối góc ngoài

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.