Bộ chuyển nguồn LED, Häfele Loox, điện áp không đổi 24 V

Bộ chuyển nguồn LED, Häfele Loox, điện áp không đổi 24 V
1 of 8
Bộ chuyển nguồn LED, Häfele Loox, điện áp không đổi 24 V
2 of 8
Bộ chuyển nguồn LED, Häfele Loox, điện áp không đổi 24 V
3 of 8
Bộ chuyển nguồn LED, Häfele Loox, điện áp không đổi 24 V
4 of 8
Bộ chuyển nguồn LED, Häfele Loox, điện áp không đổi 24 V
5 of 8
Bộ chuyển nguồn LED, Häfele Loox, điện áp không đổi 24 V
6 of 8
Bộ chuyển nguồn LED, Häfele Loox, điện áp không đổi 24 V
7 of 8
Bộ chuyển nguồn LED, Häfele Loox, điện áp không đổi 24 V
8 of 8
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

833.77.900 BIẾN ÁP 24V 15W

Công suất: 15 W, màu đen

833.77.901 BIẾN ÁP 24V 30W

Công suất: 30 W, màu đen

833.77.912 BIẾN ĐIỆN 24V 20W

công suất: 20 W, màu đen

833.77.914 BIẾN ĐIỆN 24V 75W 6 ĐẦU CẮM

công suất: 75 W, màu đen

Chi tiết sản phẩm
 • Bộ chuyển nguồn cho mọi loại đèn LED 24 V, thông số kỹ thuật có kèm ký hiệu

Ứng dụng

Dùng cho thiết bị tiêu thụ 24 V có hệ thống giắc cắm Loox, dùng cho công tắc có hệ thống giắc cắm Loox, phù hợp dùng nối với mọi loại điện áp và tần số nguồn thông dụng trên thế giới

Phân loại

Kết nối song song

Nominal voltage

DC 24 V

Input voltage

100 – 240 V; 50 – 60 Hz

Bề mặt hoàn thiện/ Màu sắc

Black
Tài liệu hướng dẫn
 • Có tài liệu hướng dẫn.
  Hãy chọn một sản phẩm.
 • Có tài liệu kỹ thuật.
  Hãy chọn một sản phẩm.
 • Có link dẫn đến catalogue.
  Hãy chọn một sản phẩm.
16/12/2018

Bộ chuyển nguồn LED

 • 0–15 và 0–30 W, màu đen

 • 0-20 W, màu đen

 • Kết nối song song

 • 0–75 W, màu đen

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.