Bộ chuyển nguồn, Häfele Loox, Häfele Loox, điện áp không đổi 12 V

Bộ chuyển nguồn, Häfele Loox, Häfele Loox, điện áp không đổi 12 V
1 of 14
Bộ chuyển nguồn, Häfele Loox, Häfele Loox, điện áp không đổi 12 V
2 of 14
Bộ chuyển nguồn, Häfele Loox, Häfele Loox, điện áp không đổi 12 V
3 of 14
Bộ chuyển nguồn, Häfele Loox, Häfele Loox, điện áp không đổi 12 V
4 of 14
Bộ chuyển nguồn, Häfele Loox, Häfele Loox, điện áp không đổi 12 V
5 of 14
Bộ chuyển nguồn, Häfele Loox, Häfele Loox, điện áp không đổi 12 V
6 of 14
Bộ chuyển nguồn, Häfele Loox, Häfele Loox, điện áp không đổi 12 V
7 of 14
Bộ chuyển nguồn, Häfele Loox, Häfele Loox, điện áp không đổi 12 V
8 of 14
Bộ chuyển nguồn, Häfele Loox, Häfele Loox, điện áp không đổi 12 V
9 of 14
Bộ chuyển nguồn, Häfele Loox, Häfele Loox, điện áp không đổi 12 V
10 of 14
Bộ chuyển nguồn, Häfele Loox, Häfele Loox, điện áp không đổi 12 V
11 of 14
Bộ chuyển nguồn, Häfele Loox, Häfele Loox, điện áp không đổi 12 V
12 of 14
Bộ chuyển nguồn, Häfele Loox, Häfele Loox, điện áp không đổi 12 V
13 of 14
Bộ chuyển nguồn, Häfele Loox, Häfele Loox, điện áp không đổi 12 V
14 of 14
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
 • Driver
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
 • Bộ chuyển nguồn cho mọi loại đèn LED 12 V, thông số kỹ thuật có kèm ký hiệu

Phân loại

Kết nối song song

Input voltage

100 – 240 V; 50 – 60 Hz
Tài liệu hướng dẫn
 • Có tài liệu hướng dẫn.
  Hãy chọn một sản phẩm.
 • Có tài liệu kỹ thuật.
  Hãy chọn một sản phẩm.
 • Có link dẫn đến catalogue.
  Hãy chọn một sản phẩm.
17/12/2018

Bộ chuyển nguồn, Häfele Loox

 • Driver

  0 -15 W và 0-30 W

 • 0–60 W

 • 0-20 W

 • Kết nối song song

 • Công suất 30 W, 6 x thiết bị tiêu thụ, 1 x công tắc

  xem các chú thích

  0–60 W

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.