Bộ cấp nguồn, PS 2, Dialock

Dòng ngõ ra: 5 A

237.58.141

Bộ cấp nguồn, PS 2, Dialock
1 of 1
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Dòng ngõ ra: 5 A

237.58.141

Mã sản phẩm 237.58.141
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chức năng

Cho cấp nguồn cho thiết bị đầu cuối đồ nội thất, và bộ chuyển đổi đa khoá/bộ chia

Phân loại

Kết nối Plug-in với cáp đầu ra thông qua đầu cắm AMP (3-cổng đầu cắm AMP trên cổng đầu ra)
15/12/2018

Bộ cấp nguồn, PS 2, Dialock

Dòng ngõ ra: 5 A

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.