Bộ cấp nguồn DC, được điều tiết, Dialock, cho lắp đặt lên thanh mũ chóp

Chiều rộng: 72 mm

917.93.012

Bộ cấp nguồn DC, được điều tiết, Dialock, cho lắp đặt lên thanh mũ chóp
1 of 2
Bộ cấp nguồn DC, được điều tiết, Dialock, cho lắp đặt lên thanh mũ chóp
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Chiều rộng: 72 mm

917.93.012

Mã sản phẩm 917.93.012
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Cung cấp nguồn cho thiết bị gắn tường, chốt điện và khóa động cơ
cho lắp đặt bộ chia lên thanh mũ chóp

Lắp đặt

Cho lắp đặt bộ chia lên thanh mũ chóp
Nhiều thông tin hơn
15/12/2018

Bộ cấp nguồn DC, được điều tiết, Dialock, cho lắp đặt lên thanh mũ chóp

Chiều rộng: 72 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.