Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R

Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
1 of 20
Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
2 of 20
Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
3 of 20
Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
4 of 20
Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
5 of 20
Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
6 of 20
Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
7 of 20
Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
8 of 20
Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
9 of 20
Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
10 of 20
Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
11 of 20
Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
12 of 20
Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
13 of 20
Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
14 of 20
Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
15 of 20
Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
16 of 20
Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
17 of 20
Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
18 of 20
Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
19 of 20
Bộ các thành phần, Slido Fold 70-R
20 of 20
 • Tùy chọn
 • Tiêu chuẩn
 • <em>Vị trí và các loại phụ kiện</em>
 • <em>Vị trí và các loại phụ kiện</em>
 • <em>Vị trí và các loại phụ kiện</em>
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Dùng cho cửa xếp từ 1,5 cánh đến 7,5 cánh
độ mở rộng tối đa của hệ thống 6.750 mm

Phù hợp cho

Kính cường lực an toàn

Lắp đặt

Treo giữ bằng kẹp kính vừa vặn, cần khoan lỗ lên kính

Phù hợp cho kính có chiều dày

Kính cường lực: 8 – 10 mm mm

Chiều rộng cửa

≤900 mm mm

Chiều cao cửa

≤2.500 mm mm

Khả năng điều chỉnh

chiều cao +4/-6 mm

Chất liệu

Phụ kiện: Đồng, nhôm

Bề mặt

Phụ kiện: Màu bạc
Nhiều thông tin hơn
Product Features

Lưu ý khi đặt hàng

Các mã số trong catalog áp dụng cho 1 cái. Vui lòng xác định số lượng khi đặt hàng các phụ kiện riêng lẻ.

Cần có chốt giữ. Vui lòng đặt hàng riêng.

 
 

Số lượng cánh cửa

ⓙ 946.49.054

ⓔ 946.49.074

ⓕ 946.49.075

ⓚ 946.49.081

ⓛ 946.49.090 / 946.49.091

1,5 cánh

2 cái

1 cái

1 cái

1 cái

1 cái

2,5 cánh

2 cái

3 cái

1 cái

2 cái

1 cái

3,5 cánh

2 cái

4 cái

2 cái

3 cái

2 cái

4,5 cánh

2 cái

6 cái

2 cái

4 cái

2 cái

5,5 cánh

2 cái

7 cái

3 cái

5 cái

3 cái

6,5 cánh

2 cái

9 cái

3 cái

6 cái

3 cái

7,5 cánh

2 cái

10 cái

4 cái

7 cái

4 cái

Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
 • Có tài liệu hướng dẫn.
  Hãy chọn một sản phẩm.
 • Có link dẫn đến catalogue.
  Hãy chọn một sản phẩm.
18/02/2019

SLIDO FOLD 70-R ECC. BUSH ADJ. W.CVR SIL

For folding door hinges, with protective cover

 • Tùy chọn

  Không cần thiết phải sử dụng bản lề giữa ⓚ cho hệ thống cửa 3.5, 5.5 hoặc 7.5 cánh.

 • xem các chú thích

  G = chiều cao kính,

  H = chiều cao lọt lòng

 • G = chiều cao kính, H = chiều cao lọt lòng

  xem các chú thích

  G = chiều cao kính, H = chiều cao lọt lòng

 • Tiêu chuẩn

  Không cần thiết phải sử dụng bản lề giữa ⓚ cho hệ thống cửa 3.5, 5.5 hoặc 7.5 cánh.

 • Vị trí và các loại phụ kiện

  Minh họa cho hệ thống cửa 4 cánh (số lượng cửa chẵn)

  xem các chú thích

  Số lượng cánh cửa

  Đặt hàng phụ kiện

  2 cánh

  (1) (4)

  3 cánh

  (1) (2) (3)

  4 cánh

  (1) (2) (2) (4)

  5 cánh

  (1) (2) (2) (2) (3)

  6 cánh

  (1) (2) (2) (2) (2) (4)

 • Vị trí và các loại phụ kiện

  Minh họa cho hệ thống cửa 3.5 cánh

  xem các chú thích

  X = chiều rộng cửa

 • Vị trí và các loại phụ kiện

  Minh họa cho hệ thống cửa 5 cánh (số lượng cửa lẻ, cánh cuối là cửa có bản lề)

  xem các chú thích

  Số lượng cánh cửa

  Đặt hàng phụ kiện

  2 cánh

  (1) (4)

  3 cánh

  (1) (2) (3)

  4 cánh

  (1) (2) (2) (4)

  5 cánh

  (1) (2) (2) (2) (3)

  6 cánh

  (1) (2) (2) (2) (2) (4)

 • Chi tiết khoan cắt kính

 • Chi tiết khoan cắt kính

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.