Bộ các thành phần, Hawa Junior 120/B, bộ

941.20.009

Bộ các thành phần, Hawa Junior 120/B, bộ
1 of 10
Bộ các thành phần, Hawa Junior 120/B, bộ
2 of 10
Bộ các thành phần, Hawa Junior 120/B, bộ
3 of 10
Bộ các thành phần, Hawa Junior 120/B, bộ
4 of 10
Bộ các thành phần, Hawa Junior 120/B, bộ
5 of 10
Bộ các thành phần, Hawa Junior 120/B, bộ
6 of 10
Bộ các thành phần, Hawa Junior 120/B, bộ
7 of 10
Bộ các thành phần, Hawa Junior 120/B, bộ
8 of 10
Bộ các thành phần, Hawa Junior 120/B, bộ
9 of 10
Bộ các thành phần, Hawa Junior 120/B, bộ
10 of 10
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

941.20.009

Mã sản phẩm 941.20.009
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Dùng cho cửa trượt 1 cánh và cửa trượt 2 cánh

Phân loại

Chiều cao lắp đặt tối thiểu

Door weight

≤120 kg

Standard

Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn DIN 1527:1998

Class

630013
Yêu cầu bảo trì thấp
Vận hành êm ái
Product Features

Lưu ý khi đặt hàng

Đặt hàng 2 bộ cho cửa trượt 2 cánh.

18/01/2019

Bộ các thành phần, Hawa Junior 120/B, bộ

for 1-leaf wooden sliding doors, height adjustable, min. installation height, for door weight up to 120 kg

  • có ray dẫn hướng

  • Mặt cắt bánh xe trượt và thanh định vị sàn

  • Mặt cắt bánh xe trượt và thanh định vị sàn

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.