Bộ bas thanh chia dọc, Blum Orga-Line, cho Tandembox antaro, chiều cao hệ thống M với ray D

Bộ bas thanh chia dọc, Blum Orga-Line, cho Tandembox antaro, chiều cao hệ thống M với ray D
1 of 4
Bộ bas thanh chia dọc, Blum Orga-Line, cho Tandembox antaro, chiều cao hệ thống M với ray D
2 of 4
Bộ bas thanh chia dọc, Blum Orga-Line, cho Tandembox antaro, chiều cao hệ thống M với ray D
3 of 4
Bộ bas thanh chia dọc, Blum Orga-Line, cho Tandembox antaro, chiều cao hệ thống M với ray D
4 of 4
 • <em>Ngăn chia với thanh chia dọc và khay chai</em>
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Nhựa

Model

Z40D0002Z

Lắp đặt

Kẹp ấn vào ray D
Tài liệu hướng dẫn
  17/02/2019

  Bộ bas thanh chia dọc, Blum Orga-Line, cho Tandembox antaro, chiều cao hệ thống M với ray D

  System component ⓝ,

  • Ngăn chia với thanh chia dọc và khay chai

  • xem các chú thích

   ⓚ thanh chia

   ⓛ thanh chia ngang

   ⓝ bộ bas thanh chia dọc

   ⓜ thanh chia dọc có thể điều chỉnh kích thước

   ⓞ khay chai

   ⓟ vách trung gian

   Thanh chia thành hộc tủ/vách trung gian

   A = chiều rộng tủ lọt lòng

   Y = chiều rộng tủ lọt lòng - 320 mm

   Z = 177 mm

  • xem các chú thích

   ⓚ thanh chia

   ⓛ thanh chia ngang

   ⓝ bộ bas thanh chia dọc

   ⓜ thanh chia dọc có thể điều chỉnh kích thước

   ⓞ khay chai

   ⓟ vách trung gian

   Thanh chia thành hộc tủ/vách trung gian

   A = chiều rộng tủ lọt lòng

   Y = chiều rộng tủ lọt lòng - 320 mm

   Z = 177 mm

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.