Bộ bas thanh chia dọc, Blum Orga-Line, cho ray hộp Tandembox antaro, chiều cao hệ thống K với ray C

Bộ bas thanh chia dọc, Blum Orga-Line, cho ray hộp Tandembox antaro, chiều cao hệ thống K với ray C
1 of 4
Bộ bas thanh chia dọc, Blum Orga-Line, cho ray hộp Tandembox antaro, chiều cao hệ thống K với ray C
2 of 4
Bộ bas thanh chia dọc, Blum Orga-Line, cho ray hộp Tandembox antaro, chiều cao hệ thống K với ray C
3 of 4
Bộ bas thanh chia dọc, Blum Orga-Line, cho ray hộp Tandembox antaro, chiều cao hệ thống K với ray C
4 of 4
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
 • <em>Ngăn chia với thanh chia dọc và khay chai</em>
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Nhựa

Model

Z40C0002Z

Lắp đặt

Kẹp ấn vào ray C
22/01/2019

Bộ bas thanh chia dọc, Blum Orga-Line, cho ray hộp Tandembox antaro, chiều cao hệ thống K với ray C

System component ⓝ,

 • Ngăn chia với thanh chia dọc và khay chai

 • xem các chú thích

  ⓚ thanh chia

  ⓛ thanh chia ngang

  ⓝ bộ bas thanh chia dọc

  ⓜ thanh chia dọc có thể điều chỉnh kích thước

  ⓞ khay chai

  ⓟ vách trung gian

  Thanh chia thành hộc tủ/vách trung gian

  A = chiều rộng tủ lọt lòng

  Y = chiều rộng tủ lọt lòng - 320 mm

  Z = 177 mm

 • xem các chú thích

  ⓚ thanh chia

  ⓛ thanh chia ngang

  ⓝ bộ bas thanh chia dọc

  ⓜ thanh chia dọc có thể điều chỉnh kích thước

  ⓞ khay chai

  ⓟ vách trung gian

  Thanh chia thành hộc tủ/vách trung gian

  A = chiều rộng tủ lọt lòng

  Y = chiều rộng tủ lọt lòng - 320 mm

  Z = 177 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.