Đế, Thẳng, cho bộ nhấn Tip-On, loại dài

Đế, Thẳng, cho bộ nhấn Tip-On, loại dài
1 of 6
Đế, Thẳng, cho bộ nhấn Tip-On, loại dài
2 of 6
Đế, Thẳng, cho bộ nhấn Tip-On, loại dài
3 of 6
Đế, Thẳng, cho bộ nhấn Tip-On, loại dài
4 of 6
Đế, Thẳng, cho bộ nhấn Tip-On, loại dài
5 of 6
Đế, Thẳng, cho bộ nhấn Tip-On, loại dài
6 of 6
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
  • Lắp trên cửa bản lề
  • Lắp trên tay nâng
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Nhựa
Product Features

Bao gồm

1 Vỏ adapter

16/01/2019

Đế, Thẳng, cho bộ nhấn Tip-On, loại dài

For opening doors without handles,

  • Thẳng, kiểu dài

  • Lắp với vít ván dăm Ø 3.5/4 mm hoặc vít Euro

  • Lắp trên cửa bản lề

    Thẳng, kiểu dài

  • Lắp trên tay nâng

    Thẳng, kiểu dài

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.