Đèn LED dây, Häfele Loox LED 3015, 24 V

Đèn LED dây, Häfele Loox LED 3015, 24 V
1 of 7
Đèn LED dây, Häfele Loox LED 3015, 24 V
2 of 7
Đèn LED dây, Häfele Loox LED 3015, 24 V
3 of 7
Đèn LED dây, Häfele Loox LED 3015, 24 V
4 of 7
Đèn LED dây, Häfele Loox LED 3015, 24 V
5 of 7
Đèn LED dây, Häfele Loox LED 3015, 24 V
6 of 7
Đèn LED dây, Häfele Loox LED 3015, 24 V
7 of 7
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Bề mặt hoàn thiện/ Màu sắc

White

Number of LED/m

120
Tài liệu hướng dẫn
  • Có tài liệu hướng dẫn.
    Hãy chọn một sản phẩm.
  • Có tài liệu kỹ thuật.
    Hãy chọn một sản phẩm.
21/01/2019

Đèn LED dây, Häfele Loox LED 3015, 24 V

  • Lưu ý chiều rộng của bas kẹp khi lắp đặt

  • Giá trị chiếu sáng áp dụng cho đèn dây có chiều dài 1 m

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.