P-01320215

  • Có dữ liệu CAD.
    Hãy chọn một sản phẩm.

Bộ lọc

Complete your selection

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

P-01320215

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Nắp che hai đầu cho profile2104 nhựa/xám

Mã sản phẩm 833.95.783

Nắp che hai đầu cho profile2104 nhựa/đen

Mã sản phẩm 833.95.784

Nắp che 2 đầu cho profile2104 nhựa/st.st

Mã sản phẩm 833.95.785
Chi tiết sản phẩm

Trang thiết bị

Có dấu khoan cho nắp luồn dây điện

Vật liệu

Nhựa
Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263
Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com
05/12/2022