Ray trượt, RAY TRÊN CỦA WEATHERFOLD

  • Có dữ liệu CAD.
    Hãy chọn một sản phẩm.

Bộ lọc

Complete your selection

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

Ray trượt, RAY TRÊN CỦA WEATHERFOLD

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

94334920 product photo

Ray trượt, RAY TRÊN CỦA WEATHERFOLD

Mã sản phẩm 943.34.920
94334930 product photo

Ray trượt, RAY TRÊN CỦA WEATHERFOLD

chiều dài: 3.000 mm

Mã sản phẩm 943.34.930
94334940 product photo

Ray trượt, RAY TRÊN CỦA WEATHERFOLD

chiều dài: 4.000 mm

Mã sản phẩm 943.34.940
94334960 product photo

Ray trượt, RAY TRÊN CỦA WEATHERFOLD

chiều dài: 6.000 mm

Mã sản phẩm 943.34.960
Chi tiết sản phẩm

Dòng sản phẩm

Ray trượt

Phiên bản ray

Đơn

Vị trí

đầu trên
Additional information attributes

Ray phải được đặt hàng riêng

Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263
Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com
30/09/2023