hotel_safe

1 of 2
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Kích thước bên ngoài (H x W x D)

195 x 400 x 410 mm

Kích thước bên trên (H x W x D)

191 x 396 x 358 mm

Trọng lượng

14 kg
21/01/2019

KÉT SẮT CHO KHÁCH SẠN, MÀU ĐEN

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.