• Có tài liệu kỹ thuật.
  Hãy chọn một sản phẩm.
Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

NONE Tối thiểu 1
01/06/2020

 • Ngăn kéo

  xem các chú thích

  ⓐ Ray trượt

  ⓑ Thành hộc tủ

  ⓓ Bas trước cho ngăn kéo

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự