set_flatfront_l_70_f_fb_t2

1 of 5
2 of 5
3 of 5
4 of 5
5 of 5
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
 • Quy cách khoan cho cửa tủ
 • Kích thước lắp đặt
 • Độ trùm cánh tủ
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
  19/12/2018

  Flatfront L70FB flex 2d 2931-3400mm

  for floor to ceiling wardrobes with 2 symmetrical wooden doors, with soft closing mechanism, door weight up to 70 kg, door height up to 2,700 mm,

  • Quy cách khoan cho cửa tủ

  • Kích thước lắp đặt

  • Độ trùm cánh tủ

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.