rear_panel_fitting_wood

1 of 6
2 of 6
3 of 6
4 of 6
5 of 6
6 of 6
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Thép
Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
 • Cutting dimensions for base panel and rear panel (panel thickness 16 mm)

   
   
   
   
   
   
   

  (1) Base panel

  (2) Rear panel

  A = length

  B = width

  C = height

  X = internal cabinet width

  A = nominal length – 10 mm

  B = X – 35 mm

  The base panel must be rebated on the left and right hand side 38 x 8 mm

  B = X – 38 mm

  C = see table

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Drawer side height

  System height

  Load bearing capacity

  Rear panel height C

  Legrabox pure drawer/internal drawer

  66 mm

  N

  40 kg

  39 mm

  90 mm

  M

  40/70 kg

  63 mm

  128 mm

  K

  40/70 kg

  101 mm

  Blum Legrabox pure/free pull-out/internal pull-out

  177 mm

  C

  40/70 kg

  148 mm

  240 mm

  F

  40/70 kg

  212 mm

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Cutting dimensions for front components and railing (internal drawer/internal pull-out)

   
   
   
   
   
   
   

  ⓕ Front component: X – 126 mm

   
   
   
   
   

  ⓙ Railing: X – 90 mm

   
   
   
   
   
   
   

  Internal cabinet depth

  min. internal cabinet depth = nominal length NL + 3 mm

   
   
   
   
   
   
   

  Drilling pattern for cabinet rail, load bearing capacity 40 kg

   
   
   
   
   
   
   

  Drilling pattern for cabinet rail, load bearing capacity 70 kg

  19/02/2019

  Blum Legrabox pure/free

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.